O tym blogu

Moje zdjęcie
Magister Michał. Z powołania: szczęśliwy mąż i ojciec. Z zawodu: aptekarz, absolwent Akademii Medycznej we Wrocławiu. Z zamiłowania: bloger. Z przekonania: idealista, który sądzi, że zadaniem aptekarza jest udzielić każdemu wyczerpującej informacji o lekach. Zapraszam do czytania, komentowania i zadawania pytań.

piątek, 16 grudnia 2011

Prawidłowy pomiar ciśnienia krwi

W nawiązaniu do poprzedniego tematu o doborze ciśnieniomierza: kiedy wybraliśmy już takie urządzenie, które odpowiada nam najbardziej (albo osobie, której chcemy je podarować), warto jeszcze dopytać o warunki prawidłowego pomiaru ciśnienia. Jest to kilka drobiazgów, których powinno się przestrzegać, jeśli chce się uzyskać możliwie jak najbardziej wiarygodne i powtarzalne wyniki, zwłaszcza, jeżeli ktoś ma zaleconą codzienną kontrolę ciśnienia. Wprawdzie ich nieprzestrzeganie nie spowoduje otrzymywania jakichś drastycznie niewiarygodnych wyników, ale może doprowadzić do myśli „Z aparatem jest coś nie tak”. W takiej sytuacji najczęściej nowy ciśnieniomierz wędruje do serwisu, tam jest badany i odsyłany do pacjenta z orzeczeniem „Sprawny”. Pacjent ponownie zaczyna pomiary i powiela dawne błędy, wywołujące nie zawsze powtarzalne wyniki. O czym trzeba więc pamiętać, żeby uniknąć takiego błędnego koła?

·         Pomiaru ciśnienia powinno się dokonywać po co najmniej 5 minutach odpoczynku w pozycji siedzącej. Odpoczynek może być dłuższy, jeżeli wysiłek przed pomiarem był intensywniejszy od zwyczajnego. Po wypiciu napoju zawierającego kofeinę (kawa, cola, napoje energetyczne) należy odczekać co najmniej pół godziny.
·         Do pomiaru należy przyjąć wygodną pozycję siedzącą. Bardzo ważne jest oparcie dla pleców oraz dla ramienia, na którym będzie dokonany pomiar. Powinno znajdować się ono na wysokości serca.
·         W trakcie pomiaru nie powinno się poruszać ani rozmawiać. Również otoczenie powinno być, w miarę możliwości, ciche i spokojne.
·         Bardzo często przyczyną błędów pomiaru jest niedopasowany mankiet. Prawidłowo jest, jeżeli obejmuje on 80% obwodu ramienia i zakrywa 2/3 jego długości. Umieszcza się go na wysokości serca, 2 cm nad dołem łokciowym. Mankiet zbyt krótki może fałszywie zawyżyć wartość ciśnienia. W większości aparatów wymiana mankietu na większy bądź mniejszy nie stanowi problemu i można jej dokonać w aptece.
·         Optymalna liczba oznaczeń to 2 rano i 2 wieczorem. Jeżeli dwa oznaczenia wykonane pod rząd różnią się od siebie o ponad 5 mmHg, to należy wykonać kolejne, aż do uzyskania dwóch zbliżonych. Wynikiem pomiaru będzie średnia arytmetyczna z obu. W celu stwierdzenia bądź wykluczenia nadciśnienia pomiarów dokonuje się przez co najmniej 3 dni.
·         Oczywiście w ramach prowadzenia regularnej samokontroli, zapisujemy swoje wyniki, uwzględniając wszystkie szczególne uwarunkowania. Pozwoli to lekarzowi na dobór odpowiednich leków i kontrolę skuteczności leczenia.
Klasyfikacja ciśnienia tętniczego wg WHO (ciśnienie skurczowe/rozkurczowe):
                ciśnienie optymalne                                   <120/<80
                ciśnienie prawidłowe                                  120-129/80-84
                ciśnienie wysokie prawidłowe                      130-139/85-89
                nadciśnienie łagodne (st. I)                        140-159/90-99
                nadciśnienie umiarkowane (st. II)                160-179/100-109
                nadciśnienie ciężkie (st. III)                       >180/>110
                nadciśnienie izolowane skurczowe               >140/<90
Jeżeli wartości ciśnienia skurczowego i rozkurczowego należą do różnych kategorii, należy przyjąć tę wyższą.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz